Gode råd til forbruker

Mesterbrev, Direktoratet for byggkvalitet og Fagrådet for våtrom har laget ti gode råd til forbruker som skal i gang med nybygg, rehabilitering eller oppussing.

Benytt bedrifter som kan dokumentere riktig kompetanse med tanke på oppgaven som skal utføres

Mange bransjeforeninger og systemer har søkemulighet tilgjengelig på sine nettsider, deriblant Mesterbrev, Direktoratet for byggkvalitet og Fagrådet for våtrom. Listene dokumenterer at bedriften har den kompetanse bedriften mener de har. Kompetanse er et nøkkelord for vellykket prosess.

Sjekk referanser

Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige håndverksbedrifter har referanser og er ikke redd for at referansene sjekkes.

Sjekk soliditet

Sjekk at bedriften er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Sjekk om bedriften har et telefonnummer samt en forretningsadresse du kan nå vedkommende på. Sjekk også bedriftens økonomi som kan også være en god indikasjon på seriøsitet og ryddighet, eller det motsatte. Det er viktig at du får tak i firmaet også i fremtiden.

Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Henvis her til at arbeidet skal utføres etter bransjenormer.

Be om skriftlig tilbud

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pristilbud. Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av kompetanse i utførende bedrift.

Skriv standardkontrakt

Det er viktig at du før arbeidene starter inngår en skriftlig avtale/standardkontrakt med håndverkeren. En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndigheter. Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens internettsider.

Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Viser det seg behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, skal håndverker kontakte deg. Ved endringer eller tilleggsarbeider av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor merpris, fradrag, tid etc. kommer tydelig fram.

Avslutt oppdraget formelt

Det anbefales befaring før overdragelsen av arbeidene. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå i forhold til verdien av disse arbeidene.

Tenk igjennom konsekvensene av egeninnsats, materialer og utstyr du leverer selv

Egeninnsats, materialer og utstyr du leverer selv forkludrer lett ansvarsforholdet i en avtale.

Vær nøye med å få dokumentasjon på arbeidene ved overlevering

Dokumentasjonen er nødvendig for å utføre riktig vedlikehold. Dette er også viktig ved et eventuelt eierskifte, eller som dokumentasjon ved verdifastsetting.