Rapportering

Misbruk av merker forekommer dessverre, og det er vår oppgave å minimere dette misbruket.

Vi setter stor pris på å bli gjort oppmerksomme på mulig logomisbruk vi ikke har fått med oss. For å få den informasjonen vi trenger, har vi laget dette skjemaet... Fyll inn feltene nedenfor med en så god beskrivelse som mulig, gjerne med bilde.

På den måten kan vi sammen stoppe de som utgir seg for å ha en kompetanse de ikke har. På forhånd, takk for hjelpen!

Du må fylle inn et sted

Du må velge en form for logomissbruk

Du må velge en beskrive misbruket

Misbruk av mestermerket: Mesterbrev jobber aktivt mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen. Mestertittelen og mestermerket er så attraktive at noen personer og bedrifter tar i bruk disse uten gyldig mesterbrev.

Den som urettmessig benytter logoen eller tittelen kan i følge loven straffes med bøter. Det er vedtatt en endring i mesterbrevloven og tilhørende forskrift som gir Mesterbrevnemnda mer makt til å håndheve bestemmelsene om korrekt bruk av mestermerke og mestertittel. Mesterbrev samarbeider nå med Statens innkrevingssentral om innkreving av overtredelsesgebyrer. Gebyrene er lovbestemt oppad til kr 15.000. Alle som melder inn et mulig misbruk av mestermerket forblir anonyme overfor den som meldes inn.

Misbruk av merket for sentral godkjenning for ansvarsrett og Godkjent våtromsbedrift: Både Direktoratet for Byggkvalitet og Fagrådet for våtrom har merkevarebeskyttet sine godkjenningslogoer, noe som betyr at misbruk som meldes inn til organisasjonene vil bli håndtert videre med skriftlig advarsel og tilslutt, dersom misbruket ikke stoppes, politianmeldelse. DiBK og FFV mottar mange henvendelser, både anonyme og personlige, om misbruk og håndterer dette etter egne rutiner. Varsler er alltid anonym i forhold til den som meldes inn.

Du har glemt å fylle inn nødvendig informasjon. Vennligst fyll ut alle feltene og prøv igjen.